ไฟล์สำหรับส่งให้โรงพิมพ์ (ทุกชนิดกำหนดโหมดสีเป็น CMYK)

  • ไฟล์ .ai (illustrator) ที่ create outline font และ embed images แล้ว
  • ไฟล์ .psd (photoshop) ที่มีความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 300 dpi/inch ขึ้นไป
  • ไฟล์ .indd (indesign) ที่ create outline font และ embed images แล้ว หรือส่งเป็นไฟล์ packages
  • ไฟล์ .pdf ที่ export เป็น pdf-x4 ที่ฝังค่า bleed มาเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการส่งไฟล์งานมาให้โรงพิมพ์

  • ส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล์ info@nopburee.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB)
  • ส่งไฟล์ผ่าน Line (ขนาดไฟล์แนะนำไม่เกิน 100 MB)
  • ส่งไฟล์ด้วยตนเองที่โรงพิมพ์เรา (ไม่จำกัดขนาดไฟล์)